Wykorzystanie energii elektrycznej powstałej z instalacji fotowoltaicznej do zasilania firmy FREZ s.c. Waldemar Pośpiech i Piotr Pośpiech
Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej – firmy FREZ s.c. Waldemar Pośpiech i Piotr Pośpiech oraz wynikająca z powyższych działań ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Beneficjent: FREZ S.C. Waldemar Pośpiech i Piotr Pośpiech
Kwota dofinansowania: 161 850,00 PLN